Previous

ARDEX AM 100 Rýchla vyrovnávacia hmota

ARDEX A 46 Opravná stierková hmota pro exteriér

Kód produktu: ARD4622
Dostupnosť: Skladom
68,10€
Bez DPH: 56,75€

ARDEX A 46 Opravná hmota pre exteriér

Cementová báza.

Pre opravu dier a nerovností v poteroch a betónoch od 2 do 30mm.

Pre interiér a exteriér, steny a podlaha

Rýchle vytvrdzujúci

Ľahká spracovateľnosť

Vysprávky a opravy:

– dier a výtlkov v betónoch a poteroch

– schodníc a podest

Pre vytvorenie vyrovnávacej vrstvy do spádu a prestierkovanie prechodov na podlahách.

na betóne, cementových poteroch, murive (okrom porobetónu), omietky maltové sk. P II a P III.

A na ďalších vhodných podkladoch ako úžitková vrstva bežne zaťažovaných oblastí vrstva pred pokládkou obkladov a dlažieb, nátery a laky ako vrstva pod nivelačnú hmotu pre exteriér ARDEX K 301

Po aplikácii v krátkom čase zaťažiteľná aj v väčších vrstvách.

Pomer pre miešanie:

cca. 6-7 l vody: 25 kg práškovej hmoty

cca 1 obj. diel vody: 3 obj. diely práškovej hmoty

Sypká hmotnosť: cca. 1,3 kg/l

Objemová hmotnosť čerstvej zmesi: cca. 1,8 kg/l

Spotreba materiálu: cca. 1,4 kg prášku m2/mm

Doba spracovateľnosti (20 °C): cca. 15-20 min.

Pochôdznosť (20 °C): po cca. 2-3 hod.

Ďalšie pokládka podľahovín (20°C): po cca. 1 dnu

(u krytín, ktoré nie sú citlivé na vlhkosť)

Aplikácie náterov a liatých podláh, 20°C po vyschnutí, čo predstavuje pri vrstve:

do 5mm cca. 2 dni

do 10mm cca. 5 dni

do 20mm cca. 7 dni

do 30 mm cca. 10 dni

Hodnota pH: čerstvá malta cca. 12

Vhodnosť pro podlahové vykurovanie: áno


Balenie: 25 kg


Technický list

Prehlásenie o zhode

Bezpečnostný list

Certifikát